Μενού Κλείσιμο

2003 – Εκδηλώσεις

«Διαθεματικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε Περιβάλλον Τεχνολογίας Επικοινωνίας και Πληροφορίας»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

«Ελληνική Οικονομία: Οικονομική Πολιτική και Ανάλυση Μακροοικονομικών Μεγεθών»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Διεθνής Μουσικολογική Συνάντηση Αθηνών 2003 εις μνήμην Λώρη Μαργαρίτη-50 χρόνια

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOZART

Διεθνής Μουσικολογική Συνάντηση Αθηνών 2003 εις μνήμην Λώρη Μαργαρίτη-50 χρόνια-Leon Plantinga-καθηγητής Παν/μίου τού Yale

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOZART

Παρουσίαση τής επετηρίδας τού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

«Εν Δωδεκανήσω»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ «ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΙΝΔΙΟΣ»

19ο Ποιητικό Βήμα σε έναν αντιποιητικό κόσμο με θέμα: «Oβίδιος- μεταμορφώνοντας τις μυθολογίες»

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOZART

Εγκαίνια έκθεσης Αυστριακών καλλιτεχνών με θέμα: «Μεταμορφώσεις»

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ