Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2003
Ώρα 17.00
Αίθουσα Λόγου

Διεθνής Μουσικολογική Συνάντηση Αθηνών 2003 εις μνήμην Λώρη Μαργαρίτη-50 χρόνια-Leon Plantinga-καθηγητής Παν/μίου τού Yale

Σεμινάριο με θέμα: «Τα κονσέρτα τού Beethoven – τι έγραψε και τι ερμήνευσε».
-Κωνσταντίνος Κακαβελάκης. Διδάσκων Ιονίου Παν/μίου. Πρόεδρος τής ελληνικής κοινότητας Μozart.
«Ο Λώρης Μαργαρίτης και η αιώνια νεότητα»

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ MOZART