Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2003
Ώρα 09.00-14.00
Αίθουσα Λόγου

«Διαθεματικές και Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών σε Περιβάλλον Τεχνολογίας Επικοινωνίας και Πληροφορίας»

Επιστημονική ημερίδα στα πλαίσα τού Ευρωπαϊκού προγράμματος Socrates (Comenius 2.1)
Συμμετέχουν οι καθηγητές Πανεπιστημίων : Παναγιώτης Κόκκοτας, Κωνσταντίνος Σκορδούλης, Βασίλης Κουλαϊδής, Παναγιώτης Κουμαράς, Fabio Bevilacqua, Antonio Moreno Gonzalez, Falk Riess.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ