Μενού Κλείσιμο

2003 – Εκδηλώσεις

“Μα, πρέπει να έχεις κάτι να πεις – Συνεντεύξεις με Ηπειρώτες δημιουργούς”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔΩΝΗ

Εκδήλωση με θέμα: “Εισαγωγή στη γνώση τού εαυτού”, όπως παρουσιάζεται από τον Prem Rawat, γνωστό και ως Maharaji

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΠΤΡΟΝ

“Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο τής Φυσικής”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΠΤΥΧΟ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ”

“Ερμηνεία συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ

“Στον ίσκιο τής Ροδιάς” και “Η σύγκρουση των φονταμενταμελισμών”

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ

Εκδήλωση με θέμα:”Ζητήματα υιοθεσίας και αναδοχής. Η ελληνική πραγματικότητα”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΓΑΠΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ”, ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Συναυλία με το Σύνολο Χαλκίνων τής Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΡΓΩΝ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

“Το Δίκαιο των Λαών”Παρουσίαση τού βιβλίου τού Τζων Ρωλς

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ