Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 28 Μαΐου 2003
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

“Δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο από τον κόσμο τής Φυσικής”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού Κωνσταντίνου Ραβάνη.
Ομιλητές οι κ.: Κωνσταντίνος Ραβάνης, Βασίλης Κουλαΐδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, αντιπρόεδρος Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΠΤΥΧΟ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ”