Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 23

Μάιος – Ιούνιος 2014

Πρόγραμμα ου κύκλου

Κωνσταντίνα Μπότσιου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και ∆ιεθνούς Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών