Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μυρτώ Ρήγου

Καθηγήτρια, Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών

1. Τρίτη 13 Μαΐου

Θεωρία τής Επικοινωνίας
Στο πρώτο μάθημα αναλύονται οι όροι (τι είναι θεωρία; Τι είναι
επικοινωνία;) και διερευνάται η σημασία μιας κριτικής (Habermas) και αισθητικής κατανόησης (Kant) τού φαινομένου τής επικοινωνίας.
Επίσης, περιγράφεται ο ιδιαίτερος τρόπος συγκρότησης τής
κοινωνίας (κοινωνία τού θεάματος).

2. Τρίτη 20 Μαΐου

Επικοινωνία και Τέχνη
Στο μάθημα προτείνεται η ανάγνωση τού Άμλετ τού Σαίξπηρ ως
παραδειγματικού έργου για τη σχέση τής επικοινωνίας με τον
πολιτισμό. Ειδικότερα, η σκηνή τού «θεάτρου εν θεάτρω» στην
Τρίτη Πράξη θα αποτελέσει το «κάτοπτρο» στο οποίο ο θεατής,
ο αναγνώστης και ο συγγραφέας «βλέπουν» διπλασιασμένο το
είδωλό τους.

3. Τρίτη 27 Μαΐου

Επικοινωνία και Γλώσσα
Το κατεξοχήν εργαλείο τής ανθρώπινης επικοινωνίας, η γλώσσα, θα εξεταστεί
α) από φιλοσοφική σκοπιά (Νίτσε, Βιτγκενστάιν),
β) από τη σημειολογική του διάσταση (Μπαρτ) και
γ) από την ψυχαναλυτική ιδιαιτερότητά του (Λακάν).
Το υποκείμενο ως «ομιλ-ον» υπάγεται στη συμβολική τάξη, η
οποία και προσδιορίζει τη σχέση του με την επιθυμία και την
απόλαυση.

4. Τρίτη 3 Ιουνίου

Επικοινωνία και Ηθική
Η αναφορά στις βασικές εκδοχές τού νόμου θα φωτίσει τη νεωτερική αντίληψη τής ηθικής ως αναφοράς τής πράξης προς τον κανόνα. Οι εκδοχές τού νόμου στη νεωτερικότητα, που ορίζουν το πεδίο τής ηθικής, ανακύπτουν σε τρεις περιπτώσεις: α) στον καντιανό φορμαλισμό,
β) στη σαδική ωμότητα και γ) στην καφκική ειρωνεία.

5. Τρίτη 10 Ιουνίου

Επικοινωνία και Βιο-εξουσία
Στο μάθημα διευκρινίζεται η σημερινή μορφή που προσλαμβάνει η βιο-εξουσία μέσα από τις θεωρίες τού Φουκώ και τού Άγκαμπεν. Αναδεικνύεται μια συλλογιστική
γύρω από την επικοινωνία και τη βιο-εξουσία η οποία συνίσταται στο εξής: η επικοινωνία ακυρώνεται από τον ανθρώπινο πόνο την ίδια στιγμή που ο βουβός αυτός πόνος παράγεται από την άσκηση τής βιο-εξουσίας. Είναι η βιοηθική μια απάντηση;

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Μυρτώ Ρήγου


Καθηγήτρια, Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών

 

Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόσφατα έργα της: Ο αναγνώστης Άμλετ (2000), Εκδοχές τού νόμου - Kant, Sade και Kafka (2011). Έχει συγγράψει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Συνεργάστηκε με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ως αρθρογράφος. Από το 2005 διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών τού Τμήματός της.