Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κωνσταντίνα Μπότσιου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και ∆ιεθνούς Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1. Τρίτη 13 Μαΐου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η συμμετοχή τής Ελλάδας

2. Τρίτη 20 Μαΐου

Κωνσταντίνα Μπότσιου
Εσωτερικές εντάσεις στο πλαίσιο μιας διεθνούς σύγκρουσης: ο Εθνικός Διχασμός

3. Τρίτη 27 Μαΐου

Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η συμμετοχή τής Ελλάδας, 1940-1941

4. Τρίτη 10 Ιουνίου

Κωνσταντίνα Μπότσιου
Κατοχή και Απελευθέρωση, 1941-1944

5. Τρίτη 17 Ιουνίου

Γιώργος Μαυρογορδάτος
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Κωνσταντίνα Μπότσιου
Αποτίμηση: η Ελλάδα στους Παγκόσμιους Πολέμους.
Συζήτηση

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Κωνσταντίνα Μπότσιου


Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και ∆ιεθνούς Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Έχει διατελέσει αντιπρύτανις τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διευθύντρια Εκδόσεων και αντιπρόεδρος τού Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής». Διαθέτει εκτενές ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κύριο αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, την ιστορία τής ευρωπαϊκής ενοποίησης, την ιστορία τού ψυχρού πολέμου και τις ευρω-ατλαντικές σχέσεις.

Ευάνθης Χατζηβασιλείου


Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα στην Ιστορία Διεθνών Σχέσεων από το London School of Economics. Είναι μέλος τής επιστημονικής επιτροπής τού Ιδρύματος τής Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, πρόεδρος τού Επιστημονικού Συμβουλίου τού Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, μέλος τού ελληνοτουρκικού φόρουμ και εταίρος τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».