Μενού Κλείσιμο

2018 – Εκδηλώσεις

«Φυσική και κοινωνική ιστορία της οικογένειας Καβάγια»

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Περιβαλλοντικά προβλήματα των μετάλλων»

Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων»

Θεολογική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων» – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Θεολογική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Οι διαφορές μεταξύ αρρένων και θηλέων δεν περιορίζονται στο γεννητικό σύστημα»

Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών τού Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η Μακρύνεια στον ευρύτερο χώρο της Αιτωλίας»

Παναιτωλοακαρνανική Συνομοσπονδία – Αιτωλική Πολιτιστική Εταιρεία