Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018
Ώρα 10:00 -17.30
Αίθουσα Λόγου

«Θρησκευτικές κοινότητες: Νομοκανονικές προσεγγίσεις ιστορικών και επίκαιρων ζητημάτων»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Ομιλητές:
Κυριάκος Πατραγάς, Ηλίας Γιαννάκης, Θεοδώρα Ζαμπάκη,
Αθηνά Κονταλή, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου,Γεώργιος Δ. Κυριακόπουλος, Κυριάκος Μικέλης, Αγερίδου Πελαγία-Ιωάννα, Δημήτριος Αλεξόπουλος, Νικόλαος Χαροκόπος, Σταύρος Μουτάφης, π. Χρύσανθος Καρατζαφέρης, Αλεξία Χρυσαφίδη, π. Σπυρίδων Κωνσταντής

Αναλυτικό πρλογραμμα συνεδρίου >>
http://postgraduates.soctheol.uoa.gr

Θεολογική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών