Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Το αίμα της αγάπης – Ο πόθος και ο φόνος στη δημοτική ποίηση»

Παρουσίαση βιβλίου του Παντελή Μπουκάλα.
Ομιλητές:
Δημήτρης Κυρτάτας, καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Γιώργος Κοροπούλης, συγγραφέας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ