Μενού Κλείσιμο

Αρχεία: Μαθήματα ΕΠ

Πρόγραμμα ου κύκλου

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Καθηγήτρια Ιστορίας τής Τέχνης, Διευθύντρια τής Εθνικής Πινακοθήκης

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας τού Νεότερου Ελ- ληνισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών