Μενού Κλείσιμο

Αρχεία: Μαθήματα ΕΠ

Πρόγραμμα ου κύκλου

Δημήτρης Νανόπουλος, Ακαδημαϊκός, Διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών, Πανεπιστήμιο Texas A & M

Παναγιώτης Ε. Πετράκης, Καθηγητής τού Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών