Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

10 Μαθήματα Αρχαιολογίας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τρίτη 16 Ιανουαρίου

1. Πόσο είναι σύγχρονο το αρχαίο; Η σημασία της πολιτισμικής κληρονομιάς για τη ζωή μας.

Τρίτη 23 Ιανουαρίου

2. Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης. Το ωραίο και το παλιό. Η πορεία προς τη σύγχρονη, ιστορική Αρχαιολογία.

Τρίτη 30 Ιανουαρίου

3. Η ανακάλυψη του μηνύματος του αρχαίου. Η κατανόηση των υλικών καταλοίπων παλαιοτέρων εποχών ως ιστορικών τεκμηρίων.

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου

4. Η ανακάλυψη του δημιουργού. Η γλώσσα της μορφής ενός έργου τέχνης, η προσωπικότητα του δημιουργού και η εποχή του.

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου

5. Αρχαιο-λογία και αρχαιο-πλασία. Τα όρια της αποκατάστασης / συμπλήρωσης αποσπασματικών καταλοίπων, η ταύτιση και η χρονολόγηση του αρχαίου έργου, «αρχαιολογικοί μύθοι»» κίβδηλα έργα.

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου

6. Αρχαία Ελληνική Τέχνη: Η ολοκληρωμένη ανθρώπινη εμπειρία με τη γλώσσα των μνημείων. Η αρχιτεκτονική.

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου

7. Αρχαία Ελληνική Τέχνη: Η ολοκληρωμένη ανθρώπινη εμπορία με τη γλώσσα των μνημείων. Η πλαστική, η ζωγραφική και η μικροτεχνία.

Τρίτη 6 Μαρτίου

8. Η αρχαία Ελληνική μυθολογία στην τέχνη. Απλή μυθική διήγηση ή βαθύτερος θρησκευτικός υπαινιγμός;

Τρίτη 13 Μαρτίου

9. Η διαχείριση της υλικής πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Μνημεία και κοινωνία. Οι κοινωνικές αξίες που αντιπροσωπεύουν σήμερα τα μνημεία. Η ολοκληρωμένη προστασία των μνημείων.

Τρίτη 20 Μαρτίου

10. Η διαχείριση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Η ανάγκη εκτίμησης, κατανόησης και αποδοχής των μνημείων από την κοινωνία. Τρόποι με τους οποίους μπορούν να ικανοποιηθούν παράλληλα η επιταγή της προστασίας και οι ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Βασίλης Λαμπρινουδάκης


Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντεπιστέλλον μέλος τής Académie des Inscriptions et Belles-Lettres των Παρισίων και τής Akademie der Wissenschaften τής Βιέννης. Έχει δημοσιεύσει 11 βιβλία, μονογραφίες και πολλά επιστημονικά άρθρα. Είναι συνεκδότης των διεθνών έργων αναφοράς Lexikon Iconographicum Mythologiae Classicae [LIMC] και Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum [ThesCRA]. Στο πλαίσιο των μαθημάτων τού Ε.Π. συνέγραψε το βιβλίο «Οδοιπορικό από την αρχαία ελλη- νική τέχνη στη σύγχρονη ζωή».