Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

10 Μαθήματα Γλωσσολογίας με βάση την ελληνική γλώσσα

Γεώργιος Μπαµπινιώτης

Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Δευτέρα 15 Ιανουαρίου

1. Ο κόσμος μας είναι η γλώσσα μας (Wittgenstein):
Κόσμος – νόηση – γλώσσα.

Δευτέρα 22 Ιανουαρίου

2. Η γραμματικοσυντακτική οργάνωση των γλωσσικών πληροφοριών: Λέξεις – γραμματικές δομές – συντακτικές λειτουργίες.

Δευτέρα 29 Ιανουαρίου

3. Κοινωνία και επι-κοινωνία: Ο κόσμος των γλωσσικών μηνυμάτων.

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου

4. Βασικές έννοιες προσέγγισης τής γλώσσας: γλωσσικό σύστημα – γλωσσικό σημείο – συγχρονία/διαχρονία – γλωσσικά επίπεδα (από τον Saussure στον Chomsky).

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου

5. Ο κόσμος μας είναι τα κείμενά μας (R. Barthes): από τη λέξη στο κείμενο.

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου, 10.00-11.30 (λόγω αργίας τής Καθαράς Δευτέρας)

6. Πώς γράφεται η Γραμματική μιας γλώσσας: από τη σχολική στην επικοινωνιακή γραμματική.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

7. Πώς γράφεται το Λεξικό μιας γλώσσας: ο κόσμος των σημασιών.

Δευτέρα 5 Μαρτίου

8. Πώς πρέπει να διδάσκεται η γλώσσα στο σχολείο σήμερα;

Δευτέρα 12 Μαρτίου

9. Γλώσσα και Λογοτεχνία: από την τεχνική στην τέχνη τού λόγου.

Δευτέρα 19 Μαρτίου

10. «Ομιλούμε Ελληνικά;»: Προς μια ποιοτική χρήση τής γλώσσας.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Γεώργιος Μπαµπινιώτης


Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρ. Πρύτανης τού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 

Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1965-2006). Πρύτανης τού Πανε- πιστημίου Αθηνών (2000-2006). Πρόεδρος τού Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2006-2012). Υπουργός Παιδείας (8 Μαρτίου-18 Μαΐου 2012). Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Έργα του: το πιο πρόσφατο Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων τής Ν. Ελληνικής (2015), Λε- ξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση τής Ελληνικής (2014), Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας (δ΄ έκδ. 2012), Λεξικό για το Σχολείο και το Γραφείο (γ΄ έκδ. 2012), Ετυμολογικό Λεξικό τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας: Ιστορία των λέξεων (β΄ εκδ. 2011), Λεξικό Συνωνύμων και Αντωνύ- μων τής Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Λεξιλογικός θησαυρός (2012), Μικρό Λεξικό τής Νέας Ελλη- νικής Γλώσσας (γ΄ έκδ. 2013), Γραμματική τής Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική-Επικοινωνιακή {από κοινού με τον Χρ. Κλαίρη} (2005), Διαλογισμοί για τη γλώσσα και τη γλώσσα μας (2010). www.babiniotis.gr