Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

5 Μαθήματα Κοινωνιολογίας

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Καθηγητής Κοινωνιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου

Ατομική ελευθερία και πολιτική εξουσία. Οι ρίζες τής ιστορικά πρωτόγνωρης αξιακής αντίφασης τής φιλελεύθερης νεωτερικότητας.

 

Πέμπτη 31 Ιανουαρίου

Οι νέοι μεγάλοι «πρώτοι πληθυντικοί». Λαός, Κράτος, Έθνος, Κοινωνία.

 

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου

Η κατάτμηση τής κοινωνίας σε χωριστές «σφαίρες» και η εκπόνηση διαφοροποιημένων κανονιστικών κωδίκων. Η συναλλακτική τιμιότητα τού  homo economicus και η δημόσια αρετή τού homo politicus.

 

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου

Η ενοχλητική εμμονή των ακατάτακτων υβριδικών καταστάσεων και συμπεριφορών. Πελατειακές σχέσεις, διαπλοκή και διαφθορά.

 

Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου

Οι εξελίξεις στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η αποδυνάμωση τού καθηκοντοκρατικού Κράτους και ο καθαγιασμός τής συμφεροντοκρατικής κοινωνίας των πολιτών.

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς


Καθηγητής Κοινωνιολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών