Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 4

Ιανουάριος – Μάρτιος 2008

Πρόγραμμα ου κύκλου

Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, Ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής Ιστορίας τού Νεότερου Ελ- ληνισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρυσή Χατζηχρήστου, Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλίας Μπεζεβέγκης, Καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών