Μενού Κλείσιμο

Κύκλος: 34

Φεβρουάριος – Μάρτιος 2018

Πρόγραμμα ου κύκλου

Βασίλης Κάλφας, Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης