Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα ου κύκλου

6 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθανάσιος Μαρκόπουλος, συντονιστής τής ενότητας
1. Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου

Αθανάσιος Μαρκόπουλος

Το Βυζάντιο σήμερα

2. Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου (ώρα 19.30-21.00)

Γιάννης Βάσσης
Καθηγητής Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ποίηση για τη Βυζαντινή αυλή και την υψηλή αριστοκρατία

3. Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου

Μαρίνα Λουκάκη
Καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άμιλλες και ανταγωνισμοί στη σχολική ζωή: από την Ύστερη Αρχαιότητα στο Βυζάντιο

4. Πέμπτη 1 Μαρτίου

Νικόλαος Μαλιάρας
Καθηγητής Ιστορικής Μουσικολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κοσμική μουσική και μουσικά όργανα στις διασκεδάσεις και την επίσημη τελετουργία των Βυζαντινών

5. Πέμπτη 8 Μαρτίου

Ηλίας Αναγνωστάκης
Διευθυντής Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Μαρία Λεοντσίνη
Κύρια Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Βυζαντινή γαστρονομία. Παραδείγματα υπαρκτών μαγειριών και φιλολογικών κατασκευών

6. Πέμπτη 15 Μαρτίου

Σοφία Μεργιαλή – Σαχά
Αναπλ. Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι Βυζαντινοί στο στόχαστρο πειρατών και δουλεμπόρων τον 14ο αιώνα

ος κύκλος

Άλλες ενότητες του κύκλου

Αθανάσιος Μαρκόπουλος


Ομότιμος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ομότιμος καθηγητής Bυζαντινής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι. Ερευνητής στο Kέντρο Bυζαντινών Ερευνών τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Γραμματέας τής Διεθνούς Ένωσης Βυζαντινών Σπουδών. Διετέλεσε Διευθυντής τού Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Tού αφιερώθηκε ο τόμος Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture, Bοστώνη-Βερολίνο-Μόναχο 2015. Tα ενδιαφέροντά του εστιάζονται στον χώρο τής βυζαντινής ιστοριογραφίας και χρονογραφίας, τής επιστολογραφίας, τής βυζαντινής εκπαίδευσης αλλά και τής πνευματικής κίνησης και δραστηριότητας κατά τη διάρκεια τής Μακεδονικής δυναστείας.