Μενού Κλείσιμο

2016 – Εκδηλώσεις

«Ο αμυντικός και επιθετικός οπλισμός στον Στόλον του Αιγαίου»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ ΘΗΡΑΣ

«12 χρόνια HELLENIC NEXUS – Μεταναστευτικό – Προσφυγικό: Η επόμενη μέρα για Ελλάδα και Ευρώπη»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΠΤΡΟΝ

«Παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου του Γιώργου Καλού»

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ

«ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

«Αστική Λαογραφία. Αναπαραστάσεις της Αθήνας (1880-1896) στο συγγραφικό έργο του Μιχαήλ Μητσάκη: Χώρος, Κοινωνία, Πολιτισμοί, Ταυτότητες»

Εκδόσεις Ηρόδοτος

«Το Αρβανιτοβλάχικο (Καραγκούνικο) γλωσσικό ιδίωμα της Ακαρνανίας: Φωνολογική, λεξιλογική και μορφο-συντακτική περιγραφή»

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ