Μενού Κλείσιμο
Τρίτη 29 Μαρτίου 2016
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Αριστοτέλους Βιβλιοθήκη»

Η Σπουδαιότερη Συλλογή Βιβλίων που συγκροτήθηκε ποτέ.
Παρουσίαση της νεας έκδοσης του κ. Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου.
Ομιλητές:
Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πρόεδρος Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,
Κωνσταντίνος Σπ. Στάικος, Συγγραφέας – Ιστορικός του βιβλίου

Εκδόσεις Άτων