Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 28 Απριλίου 1999
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Ζητήματα νεοελληνικής γλυπτικής”

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Δημήτρη Παυλόπουλου με τίτλο: “Ζητήματα νεοελληνικής γλυπτικής”. Θα μιλήσει
ο κ. Χρύσανθος Χρήστου – ακαδημαϊκός, ο κ. Νίκος Ζίας – καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Παν/μίου Αθηνών,
ο κ. Στέλιος Λυδάκης – καθηγητής ιστορίας τής Τέχνης τού Παν/μίου Αθηνών και ο κ. Κώστας Περάκης – γλύπτης.