Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 1997
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Υιοθεσία και μελέτη τού Βασιλαετού”

Συνέντευξη τύπου τού Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων & Πουλιών με αντικείμενο τη χορηγία οικολογικού περιεχομένου τού Ομίλου Εταιριών ΕΚΟ. Θέμα: “Υιοθεσία και μελέτη τού Βασιλαετού”

AD INFINITUM