Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2006
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Ύδρα. Λησμονημένη γλώσσα»


Παρουσίαση δίτομου βιβλίου τού κ. Τίτου Γιοχάλα.
Ομιλητές οι κ.:
καθηγητής Π.Τέτσης, ακαδημαϊκός, Ά. Κύρου, δημοσιογράφος, Μ. Μερακλής, καθηγητής Πανεπιστημίου, καθηγητής
Ν. Κονομής, ακαδημαϊκός.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ