Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 19 Απριλίου 2004
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

«Βυζάντιο και Βενετία»


Παρουσίαση τού βιβλίου τού Nicol Donald.
Ομιλητές οι κ.: Νίκος Νικολούδης, Δρ Βυζαντινής Ιστορίας, διευθυντής περιοδικού «Ιστορικά θέματα», Αθανάσιος Κονδύλης, ιστορικός Μεσαιωνικής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Χριστίνα Μουτσοπούλου, μεταφράστρια, φιλόλογος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑ