Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 15 Απριλίου 2002
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον”

Παρουσίαση τού βιβλίου των κ.: Χ. Κοκκώση και Π. Τσάρτα τής σειράς “Τουρισμός και Αναψυχή”.
Ομιλητές οι κ.: Μάνος Ζαχαράτος, Νικόλαος Σηφουνάκης,
Ηλίας Μπεριάτος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ