Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 30 Μαΐου 1998
Ώρα 9.00
Αίθουσα Λόγου

“Βασικά Εγχειρίδια Ψυχολογικής Γνώσης”

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή την έκδοση τής σειράς “Βασικά Εγχειρίδια Ψυχολογικής Γνώσης”. Τα θέματα τής ημερίδας είναι: “Ψυχολογική Αξιολόγηση
στην Κλινική ψυχολογία”, “Ψυχολογική Παρέμβαση”, “Έρευνα στην Κλινική Ψυχολογία”, “Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση”, “Ειδικοί Τομείς Εφαρμογής”.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕΨ, ΕΛΨΕ, ΠΕΝΟΨΥ