Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 14 Απριλίου 2002
Ώρα 15.00
Αίθουσα Λόγου

Β’ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τελικοί γύροι Διττού Λόγου, Προτρεπτικού Λόγου, Αυθόρμητου Λόγου. Απονομή βραβείων.
Συμμετέχουν: Ρητορικοί Όμιλοι Γυμνασίων και Λυκείων τής Αθήνας
και τής Θεσσαλονίκης.

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ