Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2006
Ώρα 19.30
Αίθουσα Λόγου

Β΄Εκδήλωση στο πλαίσιο τής έκθεσης βιβλίου και κύκλου ομιλιών ιατροκοινωνικού περιεχομένου με τίτλο: «Προληπτική Ιατρική. Μια κοινωνική προσφορά τής Ιατρικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών»

Προεδρείο: Χριστόδουλος Στεφανάδης, καθηγητής, Φωτεινή Τζωρτζάτου, καθηγήτρια.
Θέματα: «Παθήσεις των ματιών στα παιδιά» με ομιλητή τον καθηγητή Μιχαήλ Μόσχο, «Το άγχος στην παιδική ηλικία» με ομιλητή τον καθηγητή Γεώργιο Χρούσο, «Ατυχήματα στην παιδική ηλικία» με ομιλήτρια την καθηγήτρια Ελένη Πετρίδου.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ