Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2007
Ώρα 11.00-12.30
Αίθουσα Λόγου

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον ΄Ομηρο στο 2000 μ.Χ.- Λόγος Ελληνικός”

Προσκύνημα στους “Αγίους τόπους” τής Ελληνικής Γραμματείας,
υπό το φως τής εργασίας κορυφαίων φιλολόγων και ερμηνευτών τής Θεατρικής και Μουσικής Τέχνης. Νέα παραγωγή τού Τρίτου Προγράμματος κατανεμημένη σε τέσσερις περιόδους:
Περίοδος Α΄ “Οι πέντε πρώτοι αιώνες τής Ελληνικής Γλώσσας”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ