Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 6 Απριλίου 1997
Ώρα 11.00-12.30
Αίθουσα Λόγου

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον ΄Ομηρο στο 2000 μ.Χ.- Λόγος Ελληνικός”

“Οι πέντε πρώτοι αιώνες τής Ελληνικής Γλώσσας”
Αφιέρωμα στους αρχαίους ρήτορες: “Γοργίας, Ισοκράτης,
Λυσίας, Δημοσθένης, Αισχίνης”. Ειδικός εισηγητής ο κ.
Μιχάλης Κοπιδάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου.
Αποσπάσματα από τους Ρητορικούς λόγους των Αρχαίων Ρητόρων, τόσο στο πρωτότυπο όσο και από έγκυρες μεταφράσεις, διαβάζουν οι ηθοποιοί: Όλγα Τουρνάκη και Κώστας Μαρκόπουλος.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ