Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 16 Μαρτίου 1997
Ώρα 11.00-12.30
Αίθουσα Λόγου

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον ΄Ομηρο στο 2000 μ.Χ.- Λόγος Ελληνικός”

Πρόσκύνημα στους “Άγίους τόπους τής Ελληνικής Γραμματείας,
υπό το φως τής εργασίας κορυφαίων φιλολόγων και ερμηνευτών
τής Θεατρικής και Μουσικής Τέχνης. Νέα παραγωγή τού Τρίτου
Προγράμματος κατανεμημένη σε τέσσερις περιόδους:
Περίοδος Α΄ “Οι πέντε πρώτοι αιώνες της Ελληνικής Γλώσσας”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ