Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 2 Μαρτίου 1997
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον ΄Ομηρο στο 2000 μ.Χ.- Λόγος Ελληνικός”

Προσκύνημα στους “Άγίους τόπους τής Ελληνικής Γραμματείας”,
υπό το φως τής εργασίας κορυφαίων φιλολόγων και ερμηνευτών τής
Θεατρικής και Μουσικής Τέχνης. Νέα παραγωγή τού Τρίτου
Προγράμματος κατανεμημένη σε τέσσερις περιόδους: Περίοδος Α΄
“Οι πέντε πρώτοι αιώνες της Ελληνικής Γλώσσας” Αφιέρωμα στην Αρχαία Τραγωδία : Αισχύλος Εισηγητής ο καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Νίκος Χουρμουζιάδης.
Αποσπάσματα από το πρωτότυπο και από μεταφράσεις διαβάζουν
οι ηθοποιοί : Ασπασία Παπαθανασίου και Στέφανος Κυριακίδης.
Μουσικές παρεμβάσεις.

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ