Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 11.00-12.30
Αίθουσα Λόγου

Τρίτο Πρόγραμμα “Από τον ΄Ομηρο στο 2000 μ.Χ.- Λόγος Ελληνικός”

Πρόσκύνημα στους “Άγίους τόπους τής Ελληνικής Γραμματείας,
υπό το φως της εργασίας κορυφαίων φιλολόγων και ερμηνευτών τής
Θεατρικής και Μουσικής Τέχνης. Νέα παραγωγή τού Τρίτου
Προγράμματος κατανεμημένη σε τέσσερις περιόδους:
Περίοδος Α΄ “Οι πέντε πρώτοι αιώνες τής Ελληνικής Γλώσσας”

ΕΡΑ Γ’ – ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ