Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 6 Απριλίου 1998
Ώρα 16.00
Αίθουσα Λόγου

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:”ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ”

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ. Συνεχίζεται για τρίτη και τελευταία μέρα το Τριήμερο Συμπόσιο Θεάτρου με τίτλο:”Είκοσι χρόνια Νεοελληνικό Θεατρικό Έργο”. Συμμετέχουν οι κ.κ. Γιάννης Τσιώλης, Γεωργία Λαδογιάννη,Βαρβάρα Δούκα, Γιάννης Παπαδόπουλος, Νίκος Διαμαντής, Μαρίκα Θωμαδάκη, Γιώργος Μανιώτης,Εύα Κοταμανίδου.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ