Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 4 Απριλίου 1998
Ώρα 10.00
Αίθουσα Λόγου

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ”

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ. Η Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση οργανώνει Τριήμερο Συμπόσιο Θεάτρου με τίτλο: “Είκοσι χρόνια Νεοελληνικό Θεατρικό Έργο”. Συμμετέχουν οι κ.κ. Εύα Κοταμανίδου, Κώστας
Καζάκος, Ιάκωβος Καμπανέλλης, Κώστας Νίτσος, Βάλτερ Πούχνερ, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Αλίκη Μπακοπούλου-Χωλς, Πλάτων Μαυρομούστακος, Γιάννης Χρυσούλης, Τηλέμαχος Μουδατσάκις,
Κυριακή Πετράκου, Αφροδίτη Σιβετίδου, Γιώργος Πεφάνης, Χαρά Μπακονικόλα, Λέανδρος Πολενάκης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ