Μενού Κλείσιμο
Κυριακή 5 Απριλίου 1998
Ώρα 11.00
Αίθουσα Λόγου

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ”

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ. Συνεχίζεται το Τριήμερο Συμπόσιο Θεάτρου με τίτλο:”Είκοσι χρόνια Νεοελληνικό Θεατρικό Έργο”. Συμμετέχουν οι κ.κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος, Αλίκη Μπακοπούλου-Χωλς,
Γιάννα Ροϊλού,Θανάσης Νάκας, Γιάννης Τσιώλης, Δημήτρης Τσατσούλης, Ζωή Σαμαρά, Σάββας Πατσαλίδης.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ