Μενού Κλείσιμο
Παρασκευή 27 Μαΐου 2011
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Τριχόνειον, Άκραι, Μέταπα. Αιτωλών πόλεις» «Λιθοβούνι Μακρυνείας»

Παρουσίαση βιβλίων των Φ. Ζαφειροπούλου, Μ. Σταυροπούλου – Γάτση, Γ. Σταμάτη & Αν. Γεωργιάδου.
Ομιλητές: Ελευθερία Παπουτσάκη-Σερμπέτη, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μιχαήλ Πετρόπουλος, Επίτιμος έφορος Αρχαιοτήτων.
Συντονίζει ο Π. Ι. Κοντός, Καθηγητής και Πρόεδρος της Αιτωλικής Πολιτιστικής Εταιρείας.

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ