Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 17 Απριλίου 2000
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

“Τραγούδια τού Κάτω Κόσμου: Μοιρολόγια τής Μεσσηνιακής Μάνης”

Παρουσίαση τού βιβλίου: “Τραγούδια τού Κάτω Κόσμου: Μοιρολόγια τής Μεσσηνιακής Μάνης”, συλλογή τού ακαδημαϊκού Σωκράτη Κουγέα κατά τα έτη 1901-1904. Θα μιλήσουν: ο κ. Μ.Γ. Μερακλής και ο κ. Βασίλης Διοσκουρίδης.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΡΟΔΑΚΙΟ