Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 10 Μαΐου 2001
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Τουριστική ανάπτυξη: Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις”

Παρουσίαση τού βιβλίου σε επιμέλεια τού Πάρι Τσάρτα και κείμενα των: Σ. Αυγερινού – Κολώνια, Γ. Ζαχαράτου, Ο. Ιακωβίδου, Χ. Κοκκώση, Μ. Κούση, Ε. Μπριασούλη, Γ. Σπιλάνη, Π. Τσάρτα. Oμιλητές: Ν. Σκουλάς – πρώην Υφυπουργός Τουρισμού, Λ. Βασενχόβεν-καθηγητής Ε.Μ.Π, Γ. Καυκαλάς – καθηγητής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης, Γ. Βερνίκος – μέλος
Σ.Ε.Τ.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ