Μενού Κλείσιμο
Σάββατο 28 Μαΐου 2016
Ώρα 10.00 – 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Toastmasters Ελλάδος – Πανελλήνιο Συνέδριο και Διαγωνισμός Ομιλιών»

Ημερίδα κατά την οποία έμπειροι ομιλητές εντός και εκτός ορίων Ελλάδος θα παρουσιάσουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα επικοινωνίας, ρητορικής και ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων. Οι ομιλητές θα μεταφέρουν την πολύτιμη εμπειρία τους όχι μόνο στα μέλη του οργανισμού αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να έχουν μια πρώτη επαφή με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters.
Οι Διαγωνισμοί Προετοιμασμένης Ομιλίας και Αυθόρμητου Λόγου θα διεξαχθούν σε 2 γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά).
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: conference.toastmasters.gr

Toastmasters Ελλάδος