Μενού Κλείσιμο
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2006
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

«Το τραινάκι τού Πηλίου»


Παρουσίαση βιβλίου των: Γιώργου Νάθενα και Μιλήτσας Καραθάνου.
Ομιλητές οι κ.:
Γιώργος Σούρλας, αντιπρόεδρος τής Βουλής, Κωνσταντίνος Καρτάλης, πρ. γενικός γραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων, Κωνσταντίνος Τζανακάκης, διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης τού ΟΣΕ, Μάνος Παπανικολάου, προϊστάμενος Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Παρασκευή 27 Ιανουαρίου

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΙΛΗΤΟΣ