Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Το ψηφιακό μέλλον»

Παρουσίαση βιβλίου σε επιμέλεια Γεώργιου Ι. Δουκίδη
Ομιλητές:
Μανόλης Γιακουμάκης, Καθηγητής και Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση, τ. Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Ανδρέας Δρυμιώτης, σύμβουλος επιχειρήσεων,
Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του ΣΕΒ,
Γεώργιος Χατζηνικολάου, Πρόεδρος του ΔΣ Τράπεζας Πειραιώς

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ