Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 29 Ιουνίου 2000
Ώρα 12.00
Αίθουσα Λόγου

“Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα”

Παρουσίαση τού βιβλίου με τίτλο: “Το Πανεπιστήμιο στον 21ο αιώνα”. Υπεύθυνος Έρευνας: κ. Γιώργος Τσαμασφύρος – αν. καθηγητής τού Ε.Μ.Π. και επιμέλεια: κ. Διαμαντής Μπασαντής- ειδ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Θα μιλήσουν: ο κ. Πέτρος Ευθυμίου – Υπουργός Παιδείας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος – Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών & Κοιν. Εκπρόσωπος ΝΔ, ο κ. Θεοδόσης Τάσιος – Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π και ο κ. Νίκος Χριστοδουλάκης – Υπουργός Ανάπτυξης – Καθηγητής Οικονομικού Παν/μίου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ