Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011
Ώρα 18.00
Αίθουσα Λόγου

«Το ‘Μνημόνιο’ και η κρίση προσαρμογής στην Ευρωζώνη»

Χαιρετισμοί: Χάρης Παμπούκης, Υπουργός Επικρατείας,
Θεόδωρος Φορτσάκης, Καθηγητής- Πρόεδρος του τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ομιλητές: Πάνος Καζάκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Νίκος Σκανδάμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Γιώργος Κατρούγκαλος, Καθηγητής ∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης, ∆ιονύσης Χιόνης, Καθηγητής ∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Καθηγητής ∆ημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Συντονίζει ο Χρίστος Γεραρής, Επίτιμος Πρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας

Εκδόσεις ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ – περιοδικό ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ