Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 1998
Ώρα 12.30
Αίθουσα Λόγου

“Το μέλλον τού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα”

Παρουσίαση τής Μελέτης των κ.κ. Raymond
Loufir και Ν. Λέανδρου με θέμα: “Το μέλλον τού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα”. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι κ.κ. Raymond Loufir, Ν. Λέανδρος, Πλάτων Τήνιος, οικονομολόγος και Σύμβουλος τού Πρωθυπουργού σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Παύλος Μυλωνάς ως εκπρόσωπος τού ΟΟΣΑ , Μίνως Μωϋσής και Κων/νος Σιάτρας.

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ