Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 1997
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

“Το μέλλον της Καρδιολογίας”

Ομιλία τού Αν. Καθηγητού Καρδιολογίας τού Πανεπιστημίου
Αθηνών και συντονιστή καρδιοχειρουργικού τομέως του Ωνασείου
Καδιοχειρουργικού κέντρου με θέμα “Το μέλλον της Καρδιολογίας”.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σ.Α.Φ.Ε.)