Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2004
Ώρα 20.00
Αίθουσα Λόγου

«Το κάλλος τού σώματος»

Παρουσίαση τού βιβλίου τού κ. Ιωάννη Ζαμπάκου, ιατρού.
Ομιλητές οι κ.: Γεράσιμος Α. Ρηγάτος, ιατρός – συγγραφέας, Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής – δημοσιογράφος, Γεώργιος Φαράντος, καθηγητής τού Παν/μίου Αθηνών.

ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ