Μενού Κλείσιμο
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012
Ώρα 19.00
Αίθουσα Λόγου

«Το ιερό του Αγίου Λωτ στην Ιορδανία/Ανασκαφές 1988-2003»

Παρουσίαση βιβλίου του Δρ. Κωνσταντίνου Πολίτη.
Ομιλητές: Κωνσταντίνος Πολίτης, Δρ. Αρχαιολόγος,
Στεφανία Χλουβεράκη, Δρ. Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
Ιωάννης Μεϊμάρης, Ομ. Διευθυντής του τμήματος Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Προλογίζει ο καθηγητής Νίκος Ζίας, πρόεδρος του ΕΚΒΜΜ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ