Μενού Κλείσιμο
Πέμπτη 7 Μαρτίου 2002
Ώρα 18.30
Αίθουσα Λόγου

“Το έργο τής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής κατά το 2001”. Ετήσια διάλεξη τής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής


Ομιλητές οι κ.:
Καθ. Pierre Ducrey, Διευθυντής, με θέμα:
“Αναφορά των δραστηριοτήτων τής Ελβετικής Σχολής κατά το 2001”, Dr Stephan Schmid, Επιστημονικός Γραμματέας τής Ελβετικής Σχολής με θέμα: “Ανασκαφές και επιφανειακή έρευνα στην Ερέτρια κατά το 2001”, Dr. Anne Hochuli-Gysel, με θέμα: “Η ύδραυλις, μια ελληνική εφεύρεση. Τα ευρήματα από το Δίον, το Avenches-Aventicum και το Aquincum”.

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ